Betaniakyrkan  Edsvära ligger i Vara kommun

 

Betaniakyrkan  Edsvära ligger i Vara kommun.
Vi tillhör EFK Evangeliska Frikyrkan,
som har en baptistisk tradition med rötter i 1800-talets
väckelserörelse och består idag av ca. 300 församlingar i Sverige.
Betaniaförsamlingen är en av arrangörerna för Edsväraveckan.
Den första hölls 1940 och har stadigt vuxit.
Varje år i juli kommer 1000-tals människor till ”tältkyrkan”
för att möta Gud och goda vänner.
Idag är det ett 10-tal församlingar på Vara slätten
som arrangerar Edsväraveckan.Närmaste samlingarna:


Måndag 2024-06-17 Kl:18.30
Styrelsemöte hos Gunnarssons.


Söndag 2024-06-23 Kl:14.00
EK. Gudstjänst på Kroken.


Torsdag 2024-06-27 Kl:19.00
Bibel och Bön.Besökare nr: 101225.