VåR TRO

VÅR TRO.

Vi tror: Att bibeln är Guds ord.
 

Vi tror: Att det endast finns en Gud och att han har skapat allt.
 

Vi tror: Att Jesus Kristus, Guds son blev människa som vi. Delade

            Våra villkor och gav sitt liv på korset för våra synder.
 

Vi tror: Att Han uppstod från döden och därför kan var och en som

            ångrar sin synd och tror på Jesus blir frälst.
 

Vi tror: Att det är möjligt att med den helige andes hjälp och stöd

            Leva ett rent och sant liv.
 

Vi tror: Att Jesus skall komma tillbaka och hämta alla dem som tror

            På honom.
 

Välkommen att besöka Betaniakyrkan under en gudstjänst eller annan samling.